انتشارات بنی هاشمی خامنه

گروه مؤلفین دبستان

خانم زهرا باطنی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : تاریخ فلسفه آموزش وپرورش       

سوابق :

 بیش از 25 سال سابقه آموزشی درپایه های پنجم و ششم 

 مدرس کتاب های نونگاشت علوم دوم و ششم 

مدرس کتابهای نونگاشت مطالعات اجتماعی پنجم

 سابقه همکاری با گروههای آموزشی مناطق و استان تهران 

 همکاری مستمر با انتشارات بنی هاشمی خامنه 


خانم فاطمه خوب کردار

مدرک تحصیلی : کارشناسی - کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : شیمی - علوم اجتماعی

سوابق :

21 سال سابقه ی تدریس در مدارس تهران و اسلام شهر

 

 


 خانم زهرا گلی پزان

 مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : آموزش ابتدایی

 سوابق :

 34 سال سابقه ی تدریس در پایه ی ابتدایی