انتشارات بنی هاشمی خامنه

رشته تجربی سال چهارم

کد 401 - فیزیک پیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (ریاضی - تجربی )

تشریح از : میرکریم بنی هاشمی خامنه

 

 

 

 

 


 کد 402 - شیمی پیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (ریاضی - تجربی )

 تشریح از : مهندس شبنم کامیار

 

 

 

 


کد403- زبان انگلیسی پیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (ریاضی - تجربی - انسانی)

تشریح از : علیرضا فکور - مجید احمدی

 

 

 


کد 404 - زبان فارسی عمومیپیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته: عمومی ( کلیه رشته ها )

تشریح از : خاطره تهرانی

 

 

 


کد 405 -  زیست شناسی پیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته: ( علوم تجربی )

تشریح از : صمد معین آزاد - زبیده باغی

 

 

 


کد 407 - ریاضیات عمومی پیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  ( علوم تجربی )

 تشریح از :  فرزاد صفرپور - محمود پیرو اؤلیا

 

 

 

 


کد 409 - علوم زمین پیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته: ( علوم تجربی )

تشریح از : صمد معین آزاد

 

 

 

 


کد 412 -  دینی و معارف اسلامی پیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته : عمومی ( کلیه رشته ها )

تشریح از : ابوطالب فراهانی