انتشارات بنی هاشمی خامنه

رشته ریاضی سال چهارم

 کد 401 - فیزیک پیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (ریاضی - تجربی )

تشریح از : میرکریم بنی هاشمی خامنه

 

 

 

 

 


 کد 402 - شیمی پیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (ریاضی - تجربی )

 تشریح از : مهندس شبنم کامیار

 

 

 

 


کد403- زبان انگلیسی پیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (ریاضی - تجربی - انسانی)

تشریح از : علیرضا فکور - مجید احمدی

 

 

 


کد 404 - زبان فارسی عمومیپیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته: عمومی ( کلیه رشته ها )

تشریح از : خاطره تهرانی

 

 

 


 

کد 406 - دیفرانسیل :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (ریاضی و فیزیک )

 تشریح از : محمود پیرو اؤلیا

 

 

 

 


کد 412 -  دینی و معارف اسلامی پیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته : عمومی ( کلیه رشته ها )

تشریح از : ابوطالب فراهانی

 

 

 

 


کد 413 - ریاضیات گسسته  :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (ریاضی و فیزیک )

 تشریح از :  فرزاد صفرپور - محمود پیرو اؤلیا

 

 

 

 


کد 414 - هندسه تحلیلی و جبر خطی  :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (ریاضی و فیزیک )

 تشریح از :  فرزاد صفرپور - محمود پیرو اؤلیا