انتشارات بنی هاشمی خامنه

اهدای سی و شش هزار جلد کتاب

سی و شش هزار جلد کتاب اهدایی چهارده ناشر آموزشی کشور بین حوزه های آموزش و پرورش استان های سیستان و بلوچستان و ایلام توزیع شد

  


 

شنبه 1395/12/21  سی و شش هزار جلد کتاب اهدایی چهارده ناشر آموزشی کشور بین حوزه های آموزش و پرورش استان های سیستان و بلوچستان و ایلام توزیع شد تا به دست دانش آموزان مستعد و نیازمند این مناطق برسد. معادل ریالی این مجموعه بالغ بر نهصدمیلیون  تومان است ،

که به همت انتشارات های فار،بنی هاشمی ، دریافت، مرآت، جوکار، تیزهوشان، الگو، خیلی سبز، شبقره، مهروماه، مشاوران، مزینانی،واله  و امتحان

اهداشده و توسط نیکوپیشه استان سیستان و بلوچستان ،جناب آقای محمد  فراشی پور در مجتمع دانشگاهی زابل دسته بندی و به نقاط محروم سیستان و ایلام ارسال شد.سال گذشته به همت هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی و یاری ناشران عضو انجمن، شانزده هزار جلد کتاب آموزشی و کمک درسی راهی مناطق محروم سیستان شد که امسال با همراهی گسترده تر ناشران آموزشی، امکان اهدای کتاب به استان ایلام نیز

فراهم امد .

منبع :

http://afnam.ir/category/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/